zadania

1. Przygotowanie zaplecza informatycznego i administracyjnego projektu:

2. Kwerenda opracowań na temat technik przygotowania opracowań planistycznych na poziomie instytucji krajowych w Polsce i zagranicą.

  • publikacje książkowe
  • poradniki
  • dokumentacja prawna

3. Kwerenda istniejących opracowań z zakresu planowania rozwoju: PolskaWielka BrytaniaFrancjaNiemcyHolandia.

4. Opracowanie graficzne przykładów legend.

5. Konsultacje z pracownikami samorządów gminnych i urbanistami na temat praktycznych aspektów zakresu i przedstawienia graficznego zapisów ustalen przestrzennych w planach rozwoju.

6. Konsultacje z polskimi samorządowcami oraz projektantami dotyczące sformatowania wyników analiz oraz sposobu formuły modelu dla dostosowania go do potrzeb odbiorców.

7. Opracowanie metody budowania zapisu graficznego w zależności od rodzaju dokumentacji.

8. Opracowanie książki


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI