WIADOMOŚCI

Projekt badawczy 'Jakość zagospodarowania przestrzennego w planowaniu rozwoju - system przekazu graficznego informacji' jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma na celu opracowanie metody tworzenia zakresu i zapisu graficznego dla wytycznych dotyczących ładu przestrzennego w planach rozwoju. Na dedykowanej stronie internetowej znaleźć można linki do planów strategicznych w Polsce i zagranicą oraz wyniki badań, które będa miały zastosowanie w pracy gmin i urbanistów oraz jako materiały szkoleniowe. Zbiór opublikowanych przykładów i wskazówek ma za zadanie pomagać profesjonalistom w tworzeniu zintegrowanych planów rozwoju.

Serdecznie dziękuję wszystkim respondenton za udział w badaniu preferencji pracowników samorządowych oraz planistów i urbanistów w zakresie komunikacji graficznej w planach rozwoju, które zrealizowano w ramach projektu przez rozszerzony zespół w składzie: Agnieszka Zimnicka, Andrzej Sobczyk i Robert Żarkowski. Wnioski opublikowane są w zakładkach: PREFERENCJE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH oraz PREFERENCJE PLANISTÓW I URBANISTÓW oraz w artykułach.

Projekt zakończono w roku 2013 wydaniem przez Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego książki Metody zapisu graficznego informacji w strategiach rozwoju w kontekście zagospodarowania przestrzennego. (8Mb)

CIEKAWE LINKI

Zasady zagospodarowania w formie opisowej - przykłady z Australii

Studia charakteru zabudowy w poszczególnych sąsiedztwach (jednostkach funkcjonalno-przestrzennych) w formie interaktywnej mapy oraz części opisowej z wytycznymi

Lyon - prezentacja założeń SCOT

05/09/2012
wysoce przystępna prezentacja multimedialna prezentująca założenia Schéma de Cohérence Territoriale, wzorcowy przykład komunikowania planu rozwoju

Wizualizacje danych i procesów

04-06-2012
Zapraszam w podróż po świecie statystyki i rozwoju ilustrowaną ogólnie dostępnymi narzędziami graficznymi. Przykłady inspirujące do działania i wykorzystania także Polsce.

Polityka miejska

25-05-2012
prezentacje zaczerpnięte z zewnętrznych źródeł takich jak TED, vimeo

Badanie statystyczne "Planowanie przestrzenne w gminach"

18-05-2012
Łącze do corocznych raportów realizowanych przez GUS na zlecenie Ministerstwa

Badania preferencji samorządowców i urbanistów w zakresie komunikacji graficznej

01-04-2012

Zabudowa w Polsce

10.02.2012
Łącze do raportu CBOS z badań ilościowych przeprowadzonych w grudniu 2008 roku.

Karta Lipska

2012-01-04
KARTA LIPSKA na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich

Barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów.

2011-10-15
klasyczne kodowanie kolorystyczne w Polsce

Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce

2011-03-28
artykuł Andrzeja Jędraszko na stronach Towarzystwa Urbanistów Polskich

Ocena zabudowy w Polsce

2008
Badania CBOS na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury

Przewodniki do projektowania przestrzeni publicznych

2011-03-22
linki z dostępem do dokumentów źródłowych

Projektowanie wsi w Wielkiej Brytanii

2011-11-07
dostęp do dokumentów 'Village Design Statement'

Plan strategiczny dla belgijskiej Flandrii

2011-09-29
przykłady planów rozwoju z Belgii

Gra w plan miejscowy

2011-10-14
link do ciekawego projektu badawczego

copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI