Linki

artykuł o geowizualizacji

 

http://www.kartografia.pl/

 

http://geokonsultacje.edu.pl/slowniczek/Glossary-1/G/Geowizualizacja-28/

http://pspe.gridw.pl/?id=11

http://pspe.gridw.pl/movies/O%20partycypacji_spolecznej.pdf

 

http://fundacjaedukacji.kei.pl/konsultatywa/wp-content/uploads/2010/03/Broszura_Konsultatywa1.pdf

http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/komunikacja.pdf

http://ptip.org.pl/

 

http://www.adventuremapping.pl/

national professional chamber www country
Chambre des Urbanistes de Belgique (CUB)
BELGIA
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
BELGIA
Asociace pro urbanismus a územní planování Ceské Republiky
CZECHY
Foreningen af Byplanl?ggere (FAB)
DANIA
Greek Planners Association (GPA)
GRECJA
Asociación Espanola de Técnicos Urbanistas (AETU)
HISZPANIA
Société Française des Urbanistes (SFU)
FRANCJA
Irish Planning Institute (IPI)
IRLANDIA
Associazione Nazionale degli Urbanisti Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali (ASSURB)
WŁOCHY
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)
WŁOCHY
Cyprus Association of Town Planners
CYPR
Kamra Maltija ghall-Ippjanar / Malta Chamber of Planners (MaCP)
MALTA
Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP)
HOLANDIA
Magyar Urbanisztikai Társaság
WĘGRY
Forum for Kommunale Planleggere
NORWEGIA
Krajowa Rada Izba Urbanistów
POLSKA
Associaçao de Urbanistas Portugueses (AUP)
PORTUGALIA
Registrul Urbaniştilor din Romăniă (RUR)
RUMUNIA
Društvo Urbanistov in Prostorskih Planerjev Slovenije
SŁOWENIA
Royal Town Planning Institute (RTPI)
WIELKA BRYTANIA
Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung
NIEMCY

copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI