LINKI DO PLANÓW ROZWOJU

Serdecznie zapraszam do obejrzenia przykładów opracowań z kraju i zagranicy. W sekcji dokumenty przygotowałam zestawy linków do stron w domenie publicznej, z których można pobrać pliki, głównie w formacie *.pdf. Są to opracowania strztegiczne przygotowywane na odpowiednich szczeblach samorządowych. Dla zapewnienia ciągłości dostępu, dołączyłam również linki do ogólnych stron samorządów, także w razie zmiany konfiguracji stron internetowych, nadal możliwe będzie odszukanie odpowiednich źródeł.

Polecane materiały związane z planowanie rozwoju, polityką przestrzenną i jakością zagospodarowania przestrzeni:

Polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Urbanizacji

Holenderskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Środowiska (obecnie wchłonięte przez Ministerstwo Infrastruktury)

Brytyjskie publikacje z zakresu jakości zagospodarowania przestrzennego (dawne English Partnerships)

Francuskie Ministerstwo Rozwoju Zrównoważonego

 


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI