koncepcja

 

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ 1: Ład przestrzenny w planowaniu rozwoju

ROZDZIAŁ 2: Ocena jakości zagospodarowania przestrzennego

ROZDZIAŁ 3: Metodyka zapisu graficznego informacji przestrzennych

ROZDZIAŁ 4: Zapis graficzny składników jakości zagospodarowania przestrzennego w planach rozwoju

 


 


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI