kierownik projektu

 

Witam,

nazywam się Agnieszka Zimnicka i z ramienia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego prowadzę projekt badawczy Jakość zagospodarowania przestrzennego w planowaniu rozwoju - system przekazu graficznego finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr N527 076238)

Jest on kontynuacją zrealizowanego pod moim kierownictwem projektu Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej - na przykładzie obszaru oddziaływania funkcjonalnego miasta Szczecina został zrealizowany w zespole z dr inż. arch. Lechosławem Czernikiem oraz przy pomocy Klaudii Szumiato. Na dorobek naukowy tego zespołu składają się:

 


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI