Karta Lipska

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich zoatała przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r. Stanowi ona podstawę dla rozważań o jakości przestrzeni i kształtowaniu ładu przestrzennego w miastach Europy.


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI