Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce

 

Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce zarys propozycji założeń nowej ustawy to przyczynek do dyskusji nad zmianami legislacyjnymi w planowaniu rozwoju w Polsce. Argumentacja wspiera ideę planowania zintegrowanego: "...Efektywne działania w dziedzinie gospodarki przestrzennej muszą mieć charakter „przekrojowy” a nie sektorowy..."

 


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI