Badanie statystyczne "Planowanie przestrzenne w gminach"

 

Stan planowania przestrzennego w gminach w Polsce jest monitorowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od 2005 roku. Dane dostępne są na stronach Ministerstwa.

 


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI